LA CREATIVITAT EN L’INFANT

La creativitat es presenta com una de les competències clau per a la resolució de reptes i l’adaptació al canvi constant. La creativitat és un element clau en l’educació si volem que els nens siguin lliures en la seva forma de pensar. Nens que puguin analitzar les situacions, que tinguin un pensament crític i que tinguin els recursos per buscar les solucions als problemes i reptes del dia a dia.

Un infant desenvolupa en els seus primers anys la capacitat de crear, i encara que tots els nens són creatius, hi ha formes d’estimular i fomentar la creativitat de manera que romangui i es potenciï.

Un infant creatiu pot aportar diferents solucions als reptes que se li presenten, potencia la seva curiositat, té una major adaptabilitat i se sent menys frustrat quan experimenta un canvi, en definitiva té les eines per ser més feliç.

La creativitat no és res més que realitzar noves connexions entre elements aparentment dispars. De manera general, la creativitat es pot definir com l’habilitat per qüestionar assumpcions, trencar límits intel·lectuals, reconèixer patrons que resten amagats a primera vista, observar l’entorn de manera crítica i analítica i realitzar noves connexions entre elements aparentment dispars.

Quan tenim pensaments creatius s’activen unes zones molt concretes del cervell que es troben en l’anomenada escorça prefrontal, la part més exterior del cervell que se situa més o menys per darrere del front (just sota el front hi tenim l’escorça frontal). Això indica, ja d’entrada, dues coses. Primer, que la creativitat s’origina al cervell i es gestiona en unes connexions neurals concretes. I segon, que si hi ha connexions neurals implicades, la plasticitat del cervell pot afavorir-la o bé alternativament fer-la disminuir. He parlat sovint de la plasticitat del cervell, i com permet que l’ambient moduli la forma com es fan aquestes connexions.

De forma resumida, quan dues neurones es connecten per primer cop assagen la utilitat d’aquesta nova connexió. Si resulta útil, la connexió es manté i fins i tot es reforça. Si no és útil, remet i desapareix. 

Doncs bé, en els infants, com en els adults, els pensaments creatius van associats a noves connexions. Si quan estan realitzant processos creatius els estimulem, les connexions que formen part del cervell creatiu es mantindran, i afavorirem que aquesta característica no vagi desapareixent amb l’edat. En canvi, si els menystenim, la sensació preconscient d’aquella persona serà que allò no serveix per a res, i la connexió desapareixerà.