Imagina una casa

Una casa és tot edifici destinat a servir d’habitació humana. La casa, formada pel sostre i les parets que tanquen un recinte, ha servit i serveix per refugiar-se de la pluja, el vent, el fred i la calor o altres inclemències meteorològiques, així com de possibles intrusos humans o animals.

 

 

El dret a l’habitatge és contemplat com a dret humà fonamental de segona generació, recollit entre altres a la Constitució espanyola. La matisació de tenir un habitatge digne ha estat el lema de moviments antiespeculatius a principis del segle XXI.

En ciències socials, la marginació o exclusió és una situació social de desavantatge econòmic, professional, polític o d’estatus social, produïda per la dificultat que una persona o grup té per integrar-se a alguns dels sistemes de funcionament social (integració social).

C A S A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diuen les llegendes,
Que els nens sense casa,
Tenen una cançó,
Bonica i plena d’il.lusió…..