GIMCANA CASOLANA

ACTIVITAT INTERACTIVA

Participa en la gimcana interactiva més divertida del planeta.
Participa en la gincana interactiva más divertida del planeta.

1- Fes un avió de paper. 
1- Haz un avión de papel.

2- Escriu dins l’avió un repte. Pot ser científic, matemàtic, interactiu, etc.. L’equip supervisarà i donarà el vist i plau al teu repte abans de donar-lo per bo.
2- Escribe dentro del avión un reto. Puede ser científico, matemático, interactivo, etc.. El equipo supervisará tu reto antes de darlo por bueno.

3- Grava un clip de vídeo llençant l’avió cap a una direcció.
3- Graba un videoclip tirando el avión hacia una dirección.

4- Envia’ns el clip de vídeo per continuar amb la cadena. Nosaltres li farem arribar el teu avió (clip de vídeo) a un dels participants que haurà d’aconseguir superar la teva prova.
4- Envíanos videoclip para continuar con la cadena. Nosotros le haremos llegar tu avión (videoclip) a uno de los participantes que tendrá que conseguir superar tu prueba.

5- En resposta al teu clip de vídeo, rebràs un avió d’un participant, amb una prova que hauràs de superar.
5- En respuesta a tu videoclip, recibirás un avión de un participante, con una prueba que deberás superar.


6.-Envia’ns el vídeo rebent l’avió i superant la prova.
6-Envíanos el vídeo recibiendo el avión y superando la prueba


MOLT IMPORTANT


Seguiu aquestes direccions tècniques a l’hora de gravar el vostre clip!


PLA
MIG LLARG

ÀNGLE CÀMERA
HORITZONTAL

MOVIMENT CÀMERA
FIXE


✈️ MOLTA SORT!