FORMULARI D’INSCRIPCIÓ

AUTORITZACIÓ D'ÚS D'IMATGES

EL TALLER DISPOSA DE XARXES SOCIALS ON ES PUBLICA CONTINGUT SOBRE LES DIFERENTS ACTIVITATS QUE ES DESENVOLUPEN.

SiNo

Una vegada feta la inscripció, us enviarem un mail de confirmació amb la resta d'informació tant aviat com puguem.