FORMULARI D’INSCRIPCIÓ
TALLER EXTRAESCOLAR PRESENCIAL DE 6 A 10 ANYS

CREATIVITAT PLÀSTICA

DIES I HORARI

PREUS

MENSUAL 1 DIA A LA SETMANA 55€MENSUAL 2 DIES A LA SETMANA 100€TRIMESTRAL 1 DIA A LA SETMANA 150€TRIMESTRAL 2 DIES A LA SETMANA 280€

MARXARÀ SOL A CASA?

SiNo

AUTORITZACIÓ D'ÚS D'IMATGES

EL TALLER DISPOSA DE XARXES SOCIALS ON ES PUBLICA CONTINGUT SOBRE LES DIFERENTS ACTIVITATS QUE ES DESENVOLUPEN.

SiNo