FORMULARI D’INSCRIPCIÓ DINAMO-KIDS

TALLER

----

Nom del taller

DADES PERSONALS

----

MARXARÀ SOL A CASA?

SiNo

AUTORITZACIÓ D'ÚS D'IMATGES

----

EL TALLER DISPOSA DE XARXES SOCIALS ON ES PUBLICA CONTINGUT SOBRE LES DIFERENTS ACTIVITATS QUE ES DESENVOLUPEN.

SiNo