FORMULARI D’INSCRIPCIÓ DINAMO-KIDS
de 6 a 10 anys

TALLER

Nom del taller

DADES PERSONALS

MARXARÀ SOL A CASA?

SiNo

AUTORITZACIÓ D'ÚS D'IMATGES

EL TALLER DISPOSA DE XARXES SOCIALS ON ES PUBLICA CONTINGUT SOBRE LES DIFERENTS ACTIVITATS QUE ES DESENVOLUPEN.

SiNo