A casa, confinament creatiu

A casa, confinament creatiu

Guia per assolir el màxim potencial físic, intel·lectual, social i espiritual com a individus, com a ciutadans responsables i com a membres de les seves comunitats local, nacional i internacional des de casa.